Danh sách blog hay và bổ ích

Submitted by admin on Tue, 06/20/2017 - 15:37

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Submitted by admin on Thu, 06/15/2017 - 10:34

Nghiên cứu, khái quát những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: văn miêu tả và đặc trưng cơ bản của văn miêu tả; Biện pháp tu từ nhân hóa và ý nghĩa của biện pháp tu từ này trong biểu đạt nội dung bài văn tả cảnh; Đặc điểm nhận thức và việc hình thành kỹ năng của học sinh lớp 5; Nghiên cứu, khảo sát mục tiêu, nội dung dạy học văn miêu tả trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5; Thực tế rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và việc sử dụng biện pháp này của học sinh tiểu học hiện nay.

Tổ chức dạy học dự án bài “Lời tiễn dặn” chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

Submitted by admin on Wed, 06/14/2017 - 04:36

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức dạy học dự án. Tiến hành khảo sát thực trạng dạy sử dụng phương pháp dạy học Ngữ Văn nói chung và dạy bài “Lời tiễn dặn” nói riêng tại một số trường Trung học phổ thông (THPT) của tỉnh Yên Bái: Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt (thành phố Yên Bái), Trần Nhật Duật (huyện Yên Bình). Đề xuất một quy trình tổ chức dạy học dự án cụ thể khi triển khai dạy bài“Lời tiễn dặn”.

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Submitted by admin on Tue, 06/13/2017 - 09:26

Nghiên cứu, khái quát những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: văn miêu tả và đặc trưng cơ bản của văn miêu tả; Biện pháp tu từ nhân hóa và ý nghĩa của biện pháp tu từ này trong biểu đạt nội dung bài văn tả cảnh; Đặc điểm nhận thức và việc hình thành kỹ năng của học sinh lớp 5; Nghiên cứu, khảo sát mục tiêu, nội dung dạy học văn miêu tả trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5; Thực tế rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và việc sử dụng biện pháp này của học sinh tiểu học hiện nay.

Vận dụng lí thuyết trường nghĩa vào dạy - học đọc hiểu truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ( Ngữ văn 11, tập 1)

Submitted by admin on Mon, 06/12/2017 - 14:17

Như ta đã biết, giữa ngôn ngữ và văn bản văn học có mối quan hệ hiển nhiên tất yếu. Ngôn ngữ sản sinh ra văn bản văn học vì thế muốn hiểu văn bản văn học trước hết chúng ta phải hiểu, phải cắt nghĩa được được ngôn ngữ văn bản đó. Tuy nhiên trên thực tế việc dạy học đọc hiểu văn bản văn học dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn bản văn học ở các cấp học còn tách rời nhau. Ví dụ như người dạy nhiều khi thoát li văn bản, dạy một cách cảm tính… Kết quả là nhiều nhận định chưa thực sự xuất phát từ ngôn ngữ văn bản làm cho tầm cảm thụ tác phẩm văn học bị hạn chế và nhiều khi lệch lạc.

Hướng dẫn học sinh Trung học Phổ thông đọc hiểu bài thơ Tràng Giang (Ngữ văn 11 tập II) của Huy Cận theo hướng tiếp cận cấu trúc tác phẩm văn chương

Submitted by admin on Fri, 06/09/2017 - 12:12

Ở nước ta, cùng với những biến đổi và biến động xã hội, tâm lý về nhiều mặt, 
kể cả những tác động từ bên ngoài vào, vấn đề giảng dạy văn học trong nhà trường 
càng trở thành mối quan tâm chung. Vì vậy không chỉ là công việc của bản thân nhà 
trường, lại càng không phải là chuyện văn chương chữ nghĩa đơn thuần mà là vấn đề 
có ý nghĩa xã hội chính trị,trước mắt cũng như về lâu dài. Không phải ngẫu nhiên mà 
một viện sĩ nổi tiếng thế giới Mikhancôp – khi bàn về văn học đã nói rằng: “Giảm 

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 8 thông qua dạy học chủ đề “Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Submitted by admin on Wed, 06/07/2017 - 14:14

Chúng ta đang sống trong thế kỷ của trí tuệ sáng tạo. Đất nước ta đang trong 
thời kỳ đổi mới, đó là thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển Giáo 
dục và Đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản 
để phát triển xã hội, tăng trưởng nền kinh tế nhanh và bền vững. Sự nghiệp 
giáo dục phải góp phần quyết định vào việc bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tiềm 
năng trí tuệ, tư duy sáng tạo, năng lực tìm tòi chiếm lĩnh tri thức, năng lực 

Cách tạo blog miễn phí

Submitted by admin on Tue, 06/06/2017 - 10:19

Nếu bạn hay đọc báo mạng giống mình và để ý 1 chút thì những trang tin về tài chính, doanh nghiệp rất hay có những tin phỏng vấn hoặc chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ 1 số triệu phú tự thân nổi tiếng.

Nhưng nếu bạn tìm tòi sâu hơn 1 chút về những triệu phú này, bạn đều nhận ra 1 đặc điểm chung : “Họ đều có blog”.

Rèn luyện năng lực giải bài tập toán học cho học sinh trung học phổ thông qua phương pháp dạy học hợp tác

Submitted by admin on Mon, 06/05/2017 - 15:35

Nghiên cứu cơ sở lý luận về rèn luyện năng lực toán học và phương pháp dạy học hợp tác, đi sâu nghiên cứu quan niệm về thiết kế giáo án theo hướng rèn luyện năng lực giải bài tập toán thông qua phương pháp dạy học hợp tác. Nghiên cứu nội dung bài tập toán trung học phổ thông và yêu cầu về lời giải một bài toán, thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác và một số giáo án nhằm rèn luyện năng lực giải bài tập toán học cho học sinh trung học phổ thông. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.