Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương I

Submitted by admin on Wed, 05/24/2017 - 16:06

Title: Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng và chương IV: Sinh sản-Sinh học 11- Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Authors: Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Là

Xây dựng quy trình tạo đề thi trắc nghiệm môn Hóa học và sử dụng trong kiểm tra - đánh giá thường xuyên

Submitted by admin on Tue, 05/23/2017 - 07:10

Title:Xây dựng quy trình tạo đề thi trắc nghiệm môn Hóa học và sử dụng trong kiểm tra - đánh giá thường xuyên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Authors:Lê, Kim Long, người hướng dẫn
Vũ, Thế Thuy

Keywords:Hoá học
Phương pháp giảng dạy
Thiết kế chương trình
Đề thi trắc nghiệm

Issue Date:2008

Publisher:Khoa Sư phạm

Bộ sưu tập khoa học lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam

Submitted by admin on Sat, 05/06/2017 - 11:33

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bộ sưu tập tài liệu số bao gồm các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam.
Đây là Bộ sưu tập tài liệu quý của các nhà khoa học hàng đầu về địa chất trong và ngoài ĐHQGHN nghiên cứu.

        Để đọc online bạn đọc truy cập theo địa chỉ của Hệ thống truy cập mở sau: