Danh sách link blog mới

Submitted by admin on Wed, 06/28/2017 - 08:09

Diễn đàn blog chất lượng vẫn là “món ăn” không thể thiếu của SEOer khi xây dựng backlink cho dù thuật toán luôn liên tục cập nhật. Trong bài này mình chia sẻ danh sách diễn đàn blog đi link chất t lượng mới nhất năm 2017.

Danh sách bên dưới mình đã lựa chọn theo những tiêu chí mà cá nhân mình đưa ra nên bạn hoàn toàn có thể lọc lại cho riêng mình.

STTLink bài viết

1http://phamthithu1977.blogspot.com/2017/06/quan-he-thay-tro-theo-tinh-than-kinh-ke.html

Dạy Toán lớp 12 theo tiếp cận Chương trình đánh giá quốc tế (PISA) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Submitted by admin on Sat, 06/24/2017 - 03:28
Title: Dạy Toán lớp 12 theo tiếp cận Chương trình đánh giá quốc tế (PISA) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11 Authors: Vũ, Đình Hòa Khuất, Thị Đào Liễu Keywords: Phương pháp giảng dạy Issue Date: 2015 Publisher: Đại học Giáo dục Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49856 Appears in Collections: UEDU - Master Theses Files in This Item:

Danh sách blog hay và bổ ích

Submitted by admin on Tue, 06/20/2017 - 15:37

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/nhan-dien-e-phat-huy-gia-tri-di-san-van.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-phat-uong-nam-tong.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-nhan-thuc-luan-ve-cai-chet-cua.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/vai-net-ve-tinh-hinh-kinh-te-thoi-tran.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-gia-tri-uong-ai-cua-nho-giao-viet-nam.html

https://trinhbac2017.blogspot.com/2017/05/ve-moi-quan-he-tam-giao-trong-tu-tuong.html

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Submitted by admin on Thu, 06/15/2017 - 10:34

Nghiên cứu, khái quát những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: văn miêu tả và đặc trưng cơ bản của văn miêu tả; Biện pháp tu từ nhân hóa và ý nghĩa của biện pháp tu từ này trong biểu đạt nội dung bài văn tả cảnh; Đặc điểm nhận thức và việc hình thành kỹ năng của học sinh lớp 5; Nghiên cứu, khảo sát mục tiêu, nội dung dạy học văn miêu tả trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5; Thực tế rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và việc sử dụng biện pháp này của học sinh tiểu học hiện nay.

Tổ chức dạy học dự án bài “Lời tiễn dặn” chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

Submitted by admin on Wed, 06/14/2017 - 04:36

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức dạy học dự án. Tiến hành khảo sát thực trạng dạy sử dụng phương pháp dạy học Ngữ Văn nói chung và dạy bài “Lời tiễn dặn” nói riêng tại một số trường Trung học phổ thông (THPT) của tỉnh Yên Bái: Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt (thành phố Yên Bái), Trần Nhật Duật (huyện Yên Bình). Đề xuất một quy trình tổ chức dạy học dự án cụ thể khi triển khai dạy bài“Lời tiễn dặn”.

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Submitted by admin on Tue, 06/13/2017 - 09:26

Nghiên cứu, khái quát những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: văn miêu tả và đặc trưng cơ bản của văn miêu tả; Biện pháp tu từ nhân hóa và ý nghĩa của biện pháp tu từ này trong biểu đạt nội dung bài văn tả cảnh; Đặc điểm nhận thức và việc hình thành kỹ năng của học sinh lớp 5; Nghiên cứu, khảo sát mục tiêu, nội dung dạy học văn miêu tả trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5; Thực tế rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và việc sử dụng biện pháp này của học sinh tiểu học hiện nay.

Vận dụng lí thuyết trường nghĩa vào dạy - học đọc hiểu truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao ( Ngữ văn 11, tập 1)

Submitted by admin on Mon, 06/12/2017 - 14:17

Như ta đã biết, giữa ngôn ngữ và văn bản văn học có mối quan hệ hiển nhiên tất yếu. Ngôn ngữ sản sinh ra văn bản văn học vì thế muốn hiểu văn bản văn học trước hết chúng ta phải hiểu, phải cắt nghĩa được được ngôn ngữ văn bản đó. Tuy nhiên trên thực tế việc dạy học đọc hiểu văn bản văn học dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn bản văn học ở các cấp học còn tách rời nhau. Ví dụ như người dạy nhiều khi thoát li văn bản, dạy một cách cảm tính… Kết quả là nhiều nhận định chưa thực sự xuất phát từ ngôn ngữ văn bản làm cho tầm cảm thụ tác phẩm văn học bị hạn chế và nhiều khi lệch lạc.

Hướng dẫn học sinh Trung học Phổ thông đọc hiểu bài thơ Tràng Giang (Ngữ văn 11 tập II) của Huy Cận theo hướng tiếp cận cấu trúc tác phẩm văn chương

Submitted by admin on Fri, 06/09/2017 - 12:12

Ở nước ta, cùng với những biến đổi và biến động xã hội, tâm lý về nhiều mặt, 
kể cả những tác động từ bên ngoài vào, vấn đề giảng dạy văn học trong nhà trường 
càng trở thành mối quan tâm chung. Vì vậy không chỉ là công việc của bản thân nhà 
trường, lại càng không phải là chuyện văn chương chữ nghĩa đơn thuần mà là vấn đề 
có ý nghĩa xã hội chính trị,trước mắt cũng như về lâu dài. Không phải ngẫu nhiên mà 
một viện sĩ nổi tiếng thế giới Mikhancôp – khi bàn về văn học đã nói rằng: “Giảm